Bebyggelse

Ursprungligen fanns endast några torp runt sjön; Rotvik, Skomakartorp, Slumnäs samt några på Öringesidan.

Så småningom byggdes en del fritidshus vid sjöns norra strand. Under 1980- och 1990-talen exploaterades Öringe och den nuvarande småhusbebyggelsen söder om sjön kom till.

I samband med denna förtätning av bebyggelsen höjdes en del kritiska röster. Området  utgör en viktig förbindelselänk, en s k ”grön korridor”, mellan Alby och Nackareservatet. Dessa korridorer är viktiga för att djur och växter fritt ska kunna utbreda sig.

Senaste tillskottet av bebyggelse är området Slumnäs udde vid sjöns nordöstra strand. Efter mycket kritiska synpunkter till de ursprungliga planerna ändrades dessa till att omfatta färre antal bostäder (31 bostadsrättslägenheter i form av kedjehus i två våningar) och på ett större avstånd från Öringesjöns strandlinje.

~