Växtliv

Öringesjön är en relativt grund sjö (medeldjup cirka 2,5 meter) och näringsrik, vilket medför att det finns en rik växtlighet i och kring sjön. Det rika växtlivet medför att sjöns grunda vikar med tiden på ett naturligt sätt slammar igen och ger upphov till en god grogrund för bl a vass och näckrosor.

Under åren 1998-1999 inventerade Södertörns-ekologerna vattenväxterna i 289 sjöar på Södertörn med omgivning för att därigenom bygga upp en sjödatabas. Omfattningen av denna inventering är troligen unikt för Sverige. Öringesjön var en av de två sjöar som användes som utbildningssjöar inför undersökningen.

I Öringesjön hittades 16 olika arter av vattenväxter och sjön är därigenom Tyresös artrikaste.

Två s k rödlistade arter hittades – bandnate och uddnate. Båda arterna betraktas som sårbara och är känsliga för för högt näringsinnehåll i vattnet.

1975 utförde kommunen en mindre lyckad bekämpning av vattenvegetationen. Växten vattenpest hade vid bekämpningen finfördelats och när vassen tagits bort fick vattenpesten fritt fram för en kraftig tillväxt. Vassavverkning gjordes sommaren 1998 och görs enligt en uppställd plan för att behålla sjöns värde för fågelliv och växter.

Inventeringsrapporten i sin helhet finns här.

~