Horn i massor

Dovhjortsbockarna i Erstavik har nu fått riktigt stora horn och djuren samlas i stora grupper på fälten. Hornen fälls varje vår, växer ut igen och fejas på sensommaren. Här verkar någon fejning inte ha ägt rum än.