Fågelliv

Det stora antalet arter av vattenväxter och den omväxlande omgivningen gör att det i och kring sjön  finns ett rikt fågelliv även om det på senare år minskat något.

I sjön har de senaste årtiondena bland annat vigg, skäggdopping, sothöna, knölsvan, sångsvan, fiskmås, fisktärna, gräsand och kanadagås häckat.

I buskagen och vassarna runt sjön finns t ex sävsparv, rörsångare, järnsparv och gärdsmyg.

I sjöns närhet är området vid Skomakartorp det artrikaste. Arter som spillkråka, mindre korsnäbb, steglits och törnsångare kan ses här. Skogen vid torpet utgör också en av Stockholms säkraste lokaler för stenknäck, Sveriges största finkfågel. Dessutom finns naturligtvis alla de ”vanliga” arterna man brukar se i dessa miljöer, koltrast, talgoxe, stare m fl.

Bland arter som besöker sjön kan också nämnas:

Storlom: Häckar förmodligen inte, men använder sjön för att fiska i. Arten häckar i omkringliggande sjöar i området.

Fiskgjuse: Använder liksom storlommen sjön som fiskesjö. Fiskgjusen häckar troligtvis i området runt Erstaviken.

Brun kärrhök: Kan ibland ses flyga på låg höjd över vassen för att leta efter något ätbart.

Ormvråk: Kan sommartid ses cirkla över sjön och omgivningarna.

Sångsvan: Häckade vid Skomakartorp 2000. Paret fick fyra ungar som plötsligt försvann under sommaren.

Häger: Ses sommartid stå i vassen eller sitta i tallarna, främst i viken vid Skomakartorp.

Drillsnäppa: Kan ses vid strandkanten ibland.

Havsörn: Kan ses flyga över sjön vintertid.

~