Bävrar

Sedan början av 2000-talet finns bävrar i sjön. Runt stränderna kan man hitta lövträd som djuren fällt och det finns även en bäverhydda.

I Tyresö finns bäver sedan tidigare i bl a Albysjön och Kolardammen. Troligen är djuren i Öringesjön utflyttade ungdjur därifrån.

Bävern är ett mycket skyggt djur som oftast bara vistas utanför hyddan nattetid.

Mer fakta om bäver finns här.