Snabbfakta om sjön

  • Öringesjön ligger i kommunerna Tyresö och Nacka i Stockholms län.
  • Vattenytans areal är 0,43 km2.
  • Sjön är naturligt näringsrik (eutrof) och har därför ett rikt växt- och fågelliv.
  • Djupaste delen med cirka sju meter finns på Nackasidan. Medeldjupet är cirka 2,5 meter.
  • Sjön utsätts inte för några större föroreningar, endast dagvatten från den omgivande naturen.
  • Utloppet sker i Erstaviken genom Slumnäsdiket.
  • I sjöns södra del finns badplats som sköts av Tyresö kommun.
  • Sörmlandsleden går längs sjöns södra strand.

~