Öringesjön

Öringesjön är en sjö som ligger i både Tyresö och Nacka kommuner i Stockholms län. Gränsen mellan de båda kommunerna går alltså bitvis genom sjön. Den ursprungliga omgivningen bestod till övervägande delen av skog och berg och detta har i stort behållits, även om en ganska omfattande villabebyggelse de senaste årtiondena växt upp längs sjöns södra del. I norr och väster ligger  Nackareservatet, vilket garanterar att omgivningen här kommer att bevaras.

Öringesjön är uppskattad av områdets invånare året runt. På sommaren blir vattnet fort uppvärmt och Öringebadet besöks flitigt. Goda badmöjligheter finns även från klipporna längs stränderna. Vintertid fryser sjön snabbt och används för bl a skid- och skridskoåkning och pimpelfiske.

Sjön innehåller fisk som gädda, abborre, mört och braxen, har ett ovanligt rikt växtbestånd och i och kring sjön finns ett ganska stort antal fågelarter.

På Internet finns en del spridda fakta om sjön och dessa tillsammans med egna iakttagelser och några egna bilder har jag samlat här.

 

Panoramabilden överst på sidan är tagen från berget på sjöns norra sida.

~